Trainers

Met hieronder genoemde trainers ontwikkelt E&M nieuwe producten en deze inleiders dragen vanuit hun specifieke vakgebied zorg voor een sterk op de praktijk gerichte en actuele overdracht van kennis en ervaring.

trainers