EXECUTIVE COURSE EXPORTMANAGEMENT

Start volgende cursus: mei 2023

 • Welke factoren bepalen de aantrekkelijkheid van een exportmarkt?
 • Hoe kom ik aan gerichte exportmarktinformatie?
 • Wat zijn de kritische succesfactoren in onze exportdoelmarkten?
 • En waarin ligt nu echt ons onderscheidend vermogen?
 • Hoe kunnen we ons het beste positioneren t.o.v. concurrenten?
 • Selecteren we de juiste kanalen en partners?
 • Realiseren we wel optimale marktdekking en omzetresultaten?
 • Sturen we onze internationale agenten en distributeurs wel goed aan? 

Tijdens de cursus Executive Course Exportmanagement gaat u kennis en competenties opbouwen om deze vragen i.r.t. uw eigen organisatie en werkzaamheden te kunnen beantwoorden:

KENNIS – strategisch maar praktisch toepasbaar

In 8 plenaire sessies van elk 2 uur (middag- + avonddeel) behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Business Audit: sales & marketingstrategie en inrichting organisatie daarop
 • Doelmarkt: marktaantrekkelijkheid en relatieve concurrentiepositie bepalen
 • Marktentree: distributiestrategie, acquisitie en relatiemanagement
 • Exportplan: target setting en haalbaarheidsanalyse (commercieel en financieel)

Onze inleiders dragen daarbij vanuit hun vakspecialisme zorg voor een sterk op de praktijk gerichte en actuele overdracht van kennis en ervaring door de modellen/theorie aan hun eigen bedrijf en marktaanpak te koppelen (‘best practices’).

COMPETENTIES – samen werken

De aangereikte modellen en kennis zet u meteen om in een praktische leidraad voor uw eigen organisatie door opdrachten en modellen uit te werken: door met vakgenoten en uw coach te brainstormen en discussiëren, wordt u niet alleen een objectieve en verfrissende blik op uw organisatie geboden, maar wordt u ook geholpen in het stroomlijnen van uw gedachten en uitwerking daarvan in de eindpresentatie.

Na afloop van de plenaire sessie vormt u de afzonderlijke opdrachten tot een werkbaar geheel en bespreekt dit tijdens een individuele counseling sessie met uw coach. Als afronding geeft u een eindpresentatie – een toepassing van de aangereikte kennis & modellen op uw eigen organisatie. Aldus: Minimale studiebelasting buiten de sessies & Maximaal leereffect !!!

OPZET

 • 8 plenaire master classes van elk 2,5 uur (15.00 – 17.30 + 18.30 – 21.00) in 4 sessies (1x per 2 maanden)
 • 2 in-company sessies van elk 2 uur (1x entry sessie na 1ste master class en 1x exit sessie na laatste master class)
 • 1 individuele eindsessies van 1 uur ter voorbereiding op eindwerkstuk en -resultaat
 • Studiemateriaal en een cursus vademecum
 • Bij afronding een post-HBO diploma vanuit de leersituatie.

DIPLOMA

Wanneer u het traject doorloopt en succesvol afsluit d.m.v. de eindpresentatie, ontvangt u het post-HBO diploma ‘Exportmanagement’ vanuit de leersituatie.

DOORLOOPTIJD

De doorlooptijd is afhankelijk van uw eigen voortgang en varieert tussen 2 en 3 maanden. De plenaire sessies vinden daarbij eens in de 2 weken plaats, van 15.00 – 21.00 (middag – diner – avond).

ALUMNI – NETWERK

Als deelnemer aan de Executive Course Exportmanagement wordt u opgenomen in ons alumni netwerk. Een netwerk waar u kennis en ervaring kunt (blijven) uitwisselen met de deelnemers van onze programma’s in exportmanagement, zowel digitaal (LinkedIn) als tijdens de events/netwerkbijeenkomsten die we organiseren.

(PRE) MASTER

Wilt u zich na het doorlopen van dit traject verder verdiepen in de geboden materie en dit ook uitwerken voor uw eigen organisatie in de vorm van een volledig ESP ofwel exportbeleidsplan (thesis) verder bekwamen tot strategisch beslisser binnen uw organisatie en kwalificeren als Qualified Exportmanager (titel en register) dan krijgt u gedeeltelijke vrijstelling voor onze CPION geaccrediteerde Master Course Export Marketing Management. Vraagt u ons gerust naar de mogelijkheden.

ONDERWERPEN

Stap 1: Export Audit (2 sessies)

Bedrijfskundige analyse: Strategische doelen en groeirichtingen bepalen

 • Strategisch profiel: visie, doelen en strategie (nulpuntmeting)
 • Product Markt Combinaties: definiëring (matrix) en groeidestillatie
 • Kritische Succesfactoren vanuit de markt
 • Unique Selling Points / Positionering organisatie
 • Conclusie tav Strategische groeirichting en interne randvoorwaarden daartoe

Empowerment: leading your organization

 • Organisatie: processen & waardeketen, elementaire keuzes marketingstrategie & impact op organisatie als geheel
 • Beleid – praktijk: managementstijl, empowerment, draagvlak, HRM

Stap 2: Exportmarkt selectie en -onderzoek (2 sessies)

Playing Field Analyse: Marktaantrekkelijkheid en relatieve concurrentiepositie bepalen

 • Landen- en marktselectie (filtermethode)
 • Market Access Requirements (Legal en non-legal)
 • Marktomvang irt potentiële groei
 • Marktsegmentatie obv kritische succesfactoren
 • Concurrentie-analyse (benchmark)
 • Conclusie tav marktaantrekkelijkheid en relatieve concurrentiepositie

Stap 3: Marktentree (2 sessies)

Distributie-analyse: kanalen en strategie voor marktpresentie en -dekking (distributie) bepalen

 • Vormen van marktbewerking (direct/indirect/duaal), keuzecriteria
 • Selectie en aansturing van distributeurs, agenten en andere salespartners
 • Marktdekking irt segmentatie en exclusiviteitscontracten

Acquisitie & Relatiemanagement

 • Segmentatie en benadering (à product, marktsegment, klant, regio, …)
 • Accountmanagement: priotisering en aanpak (oa ABC-analyse)
 • Rendementsmeting en -sturing
 • Korte termijn resultaat vs lange termijn aanpak

Stap 4: Exportplan (2 sessies)

Uitwerking plan op strategisch en operationeel niveau, implementatie

 • Target setting: SMART-definiëring doelen op korte en middellange termijn
 • Financiële en commerciële haalbaarheidsanalyse (scenario-analyse: investeringen vs afbreukrisico)
 • Inbedding en uitvoering: actieplan met taken/verantwoordelijkheden en tijdpad

LOCATIE

De Executive Course Exportmanagement vindt plaats op de locatie van 1 van de deelnemers.

KOSTEN & AANMELDING

De kosten voor de Executive Course Exportmanagement bedragen 4.450,-. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal en examen en excl. btw. en diners. Vanwege de persoonlijke benadering en aandacht, is er slechts een beperkt aantal plaatsen (12) beschikbaar.

U vindt alle informatie overzichtelijk in bijgevoegd aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier Executive Course Exportmanagement-2023

Wilt u graag persoonlijk meer informatie over dit programma of een breder exportstrategie advies, bel dan naar +31(0)77 474 8135 of neem contact met ons op.