Internationale marktexpansie – structureel aanpakken

EMP model (4 main steps summarized) on website

Vragen en dilemma’s bij internationale marktexpansie:

  • Nieuwe exportmarkten openbreken of bestaande beter bewerken?
  • Hoe aandacht en prioriteiten verdelen tussen bestaande en nieuwe klanten?
  • Is de interne exportorganisatie klaar voor verdere exportgroei?
  • Denken en handelen we voldoende outside-in?
  • Wat zijn de kritische succesfactoren en waar ligt ons onderscheidend vermogen tov concurrenten?
  • Halen we met onze huidige distributeurs/agenten wel voldoende marktdekking en –resultaat?

Het antwoord op deze en andere exportgerelateerde vraagstukken  is veelal niet eenvoudig te formuleren:
het vraagt tijd voor interne discussies en extern marktonderzoek. In combinatie met het vele reizen (beursbezoeken, aansturen agenten en distributeurs, ea) is een strakke planning, duidelijk kader en resultaatgerichte aanpak onontbeerlijk.

Dat is precies wat E&M ExportManagement u biedt dmv haar trainings- en coachingsactiviteiten in export strategie vraagstukken binnen het vakgebied exportmanagement. Daarbij gebruiken we het door ons ontwikkelde Export Management Plan (EMP) format als de centrale leidraad, van waaruit we samen met de klant focus en prioriteiten bepalen.

Inmiddels zijn meer dan 1000 bedrijven en professionals hiermee bekend en gebruiken het format als vast onderdeel van hun strategie- en actiebepaling.

 

Download hier ons gratis Export Management Plan (EMP) format, of neem contact met ons op.