Start nieuwe lichting Qualified Exportmanagers

Kick-off in oktober/november 2018!

Exportmarkten opbouwen en verder doorontwikkelen!

In oktober/november is de jaarlijkse opstart van ons export strategie programma. Exacte datum en definitieve planning wordt in overleg met de deelnemers bepaald. Dit gezien de drukke reisagenda’s.

Thema’s:

Samenstelling intern export-team – is er voldoende back-up voor de exportmensen in het veld?
Exportmarktonderzoek – wat is nu relevant te onderzoeken?
Prioriteren – marktontwikkeling of marktpenetratie / bestaande of nieuwe klanten?
Intern versus extern – denken en handelen we voldoende outside-in?
Concurrentie – waar ligt ons onderscheidend vermogen?
Marktdekking – wat zijn de resultaten van onze huidige distributeurs, agenten en partners?
Marktpotentie – hebben we voldoende marktdekking en –resultaat Reorganisatie distributiebeleid – is het tijd voor een kritische resultaten analyse?
Export_Strategy_

No comments yet.

Leave a Reply